De toekomst van de POH GGZ

Hoe zal de eerstelijns zorg voor de geestelijke gezondheidszorg zich gaan ontwikkelen in de toekomst is de vraag voor vele psychologen en medewerkers binnen de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Niet alleen voor de medewerkers binnen de geestelijke gezondheidszorg is dit van belang, maar voor de hele gezondheidsbranche op zich!
Wat we de laatste jaren zien is dat er nieuwe functies zijn ontstaan om de eerstelijns psychologische zorg dichter bij de patiënt te brengen en ook om het voor huisartsen makkelijker te maken om de cliënten direct specifieke en professionele hulp te kunnen bieden. De functie waar wij op doelen is de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg POH GGZ. De functie is er nog niet zo lang en maakt sinds 2008 een grote groei door. Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ). En ook vele zorgverzekeraars staan welwillend tegenover deze nieuwe vorm van eerstelijns gezondheidszorg. Dat is van groot belang aangezien hun de nota’s moeten betalen!
Een nieuwe functie dus binnen de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg en ook binnen de huisartsenpraktijken. De beloning is nog niet optimaal afgestemd op de besparingen die in de verschillende takken van gezondheidszorg worden behaald. De praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) wordt nu door de huisartsenpraktijk betaald. Helaas zijn de kosten vaak hoger als de inkomsten die een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) kan realiseren voor een praktijk. Mogelijk dat hier in de toekomst nog veranderingen in komen. De vooruitzichten zijn gezien alle besparingen hiervoor minder florissant Echter het is nooit duidelijk waar een plotselinge verandering vandaan kan komen! Toch? Hoe de toekomst van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg eruit zal komen te zien zal de toekomst uitwijzen?

Comments are closed.