De toekomst van de POH GGZ

June 9th, 2012

Hoe zal de eerstelijns zorg voor de geestelijke gezondheidszorg zich gaan ontwikkelen in de toekomst is de vraag voor vele psychologen en medewerkers binnen de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Niet alleen voor de medewerkers binnen de geestelijke gezondheidszorg is dit van belang, maar voor de hele gezondheidsbranche op zich!
Wat we de laatste jaren zien is dat er nieuwe functies zijn ontstaan om de eerstelijns psychologische zorg dichter bij de patiënt te brengen en ook om het voor huisartsen makkelijker te maken om de cliënten direct specifieke en professionele hulp te kunnen bieden. De functie waar wij op doelen is de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg POH GGZ. De functie is er nog niet zo lang en maakt sinds 2008 een grote groei door. Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ). En ook vele zorgverzekeraars staan welwillend tegenover deze nieuwe vorm van eerstelijns gezondheidszorg. Dat is van groot belang aangezien hun de nota’s moeten betalen!
Een nieuwe functie dus binnen de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg en ook binnen de huisartsenpraktijken. De beloning is nog niet optimaal afgestemd op de besparingen die in de verschillende takken van gezondheidszorg worden behaald. De praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) wordt nu door de huisartsenpraktijk betaald. Helaas zijn de kosten vaak hoger als de inkomsten die een praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) kan realiseren voor een praktijk. Mogelijk dat hier in de toekomst nog veranderingen in komen. De vooruitzichten zijn gezien alle besparingen hiervoor minder florissant Echter het is nooit duidelijk waar een plotselinge verandering vandaan kan komen! Toch? Hoe de toekomst van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg eruit zal komen te zien zal de toekomst uitwijzen?

Op de payroll in Tilburg

May 25th, 2012

Ook in Tilburg is het voor veel kleinere ondernemers een grote afweging om wel of geen personeel in dienst te nemen. Het voordeel is dat u door het inhuren van personeel kunt doorgroeien. Het nadeel is dat er veel extra werk op u af komt. U moet nu ook verstand gaan krijgen van personeelszaken. U moet uw personeel niet alleen goed managen en ook motiveren, maar u moet uw personeel ook op de juiste manier aanmelden bij tal van instanties en ook de loonbelasting iedere maand aangeven. Allemaal extra taken waar u misschien nog nooit eerder kaas van heeft gegeten.  Uiteraard kunt u uw boekhouder deze taken laten doen. Echter het is allemaal nieuw voor u en ook een boekhouder wil geld ontvangen. Dat is niet in Payroll Tilburg zo, maar in heel Nederland.  Een mogelijke oplossing voor uw probleem is het inschakelen van een Tilburgs payroll bedrijf. U kunt uw personeel inhuren via een Tilburgse payroller en op die manier van alle gemakken gebruik maken die een payroll bedrijf u bieden kan. En dat zijn niet alleen voordelen voor u als werkgever, maar u kunt ook meer voordelen bieden aan uw werknemers.  Als u overweegt om een Tilburgse payroller in te schakelen dan kunt u het beste eerst een aantal gesprekken aanknopen en om referenties vragen. Hierna kunt u de verschillende offertes gaan vergelijken met elkaar om daarna de meest geschikte payroller van Tilburg te selecteren. Gewoon doen!

Groningen en payroll

May 22nd, 2012

Een gekke combinatie? Of een combinatie waar men ook in Groningen niet aan kan ontkomen? Wij denken het laatste!  Net als in heel Nederland gelden in Groningen geen andere regels en wetten voor het ontslaan van werknemers, het betalen van loon, het afdragen van de sociale lasten en alle andere zaken en verplichtingen die het in dienst hebben van een werknemer met zich meebrengt.  En doordat het in dienst nemen van werknemers zoveel verplichtingen met zich meebrengt en de werknemer goed beschermd is in Nederland ligt het voor de hand dat wij voor de tweede optie kiezen. Ook in Groningen kan men niet zonder payroll organisaties. In Payroll Groningen hebben de ondernemers dezelfde behoeften als in de rest van Nederland. Ze willen graag met gemak en eenvoud personeel in dienst hebben. En dat kan heel goed via een Groningse payroll organisatie.  Een Groningse payroll organisatie kan alle zaken omtrent het personeel goed regelen voor de Groningse ondernemer. Ze zijn de juridische werkgever en zorgen voor de juiste afdrachten aan de werknemer, sociale instanties en belastingdienst. Het enigste wat ze van de ondernemer in Groningen verwachten is dat deze hun nota op tijd betaald. En dat zal met de Groningse mentaliteit ook zeer zeker gebeuren! Daar betaald men de payroll organisaties net als alle bedrijven netjes en correct.  De payroll organisatie kan hiermee de lonen betalen en ook nog een kleine marge opstrijken voor hun werkzaamheden.

Werken in Amsterdam

May 13th, 2012

Huurt u regelmatig freelance medewerkers in voor uw bedrijf in Amsterdam? Dan kunt u hun natuurlijk betalen als hun ook een inschrijving hebben bij de kamer van koophandel, een btw nummer hebben en ook een over een VAR verklaring beschikken. Echter mogelijk kent u de perfecte persoon voor de klus en wilt u die op de juiste manier uitbetalen. Echter u die betreffende persoon heeft geen eigen bedrijf of voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden. De oplossing is dan om de uitbetaling door een payroll bedrijf in Amsterdam te laten doen. Tenminste als uw bedrijf in Payroll Amsterdam gevestigd is of de persoon waar u mee gaat samenwerken. Door een payroll bedrijf in te schakelen weet u dat u nooit onenigheid met de fiscus of belastingdienst krijgt over het betalen van de werkgevers lasten en andere verplichtingen. U krijgt een nota van het payroll bedrijf. Als u deze voldoet wordt de uitbetaling gedaan aan de werknemer en is alles op een correcte manier geregeld. U blij, uw werknemer blij en het payroll in Amsterdam blij! Een win, win, win situatie dus voor alle partijen. Op deze manier kunt u dus via een payroll in Amsterdam een uitstekende manier vinden om alle betalingen op een juiste en zeer correcte manier te laten verlopen en hoeft u niet bang te zijn dat u een naheffing krijgt van de belastingdienst omdat u geen werkgevers lasten heeft afgedragen over het uitbetaalde geld aan uw werknemer. Een uitstekende oplossing voor het inhuren van freelancers dus!

Payrolling

December 9th, 2011

Payrolling is een dienstverlening die zich richt op het uit handen nemen van het juridisch werkgeverschap. Dit is niet het feitelijke werkgeverschap, maar het werkgeverschap wat in weze op papier staat. Hierdoor blijft de werkgever de feitelijke werkgever, maar is alle rompslomp en administratie in handen van het bedrijf dat de payrolling verzorgt. Payrolling heeft grote voordelen voor grote en kleine bedrijven. Zij worden maximaal ontlast van administratie en zorgen. Daarom wordt dit in de payrolling branche ook wel ontzorging of care relief genoemd. Ook grote bedrijven behalen voordelen met oog op schaling, kosten en administratie. Payrolling is een groeiende tak van sport binnen Nederland. Er zijn een groot aantal bedrijven actief die zich bezig houden met payrolling. In weze is een uitzendconstructie, die al jaren bestaat, een voorbeeld van de dienstverlening. Het verschil met de ‘nieuwe’ payrolling dienstverlening, is dat er geen werving en selectie wordt gedaan. Dit doet de opdrachtgever zelf, en bespaart daarmee kosten. Het aantal bedrijven dat landelijk actief is groeit. Zo zijn er al payrollers in Noord-Brabant, Gelderland, Friesland en in de randstad. Enkele grote aanbieders zijn Tentoo, Payroll Select en Please. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor freelancers en kleinschalige zelfstandigen (zzp) is de dienstverlening payrolling interessant. Zij zijn zo verzekerd als werknemer, hoeven niet hun debiteuren te regelen en genieten daarvan dus van een stuk gemak. Gemak, ontzorging en flexibiliteit zijn kernwoorden die in de payroll dienstverlening centraal horen te staan. Kijk bij het uitkiezen van een aanbieder wel uit dat het bedrijf is aangesloten bij een organisatie die de kwaliteit waarborgt.

Brandweer

December 1st, 2011

Hij doelstellingen van brandbestrijding zijn (in volgorde van prioriteit): persoonlijke veiligheid, redden de slachtoffers het leven, sparen eigendom en bescherming van het milieu. Als zodanig zijn de vaardigheden die nodig zijn voor een veilige operaties regelmatig geoefend tijdens de training evaluaties hele carrière een brandweerman. In de Verenigde Staten, bij uitstek de brand opleidings-en normalisatie-instituut is de National Fire Protection Association (NFPA). Vaak de eerste brandbestrijding vaardigheden worden gedoceerd in een lokaal, regionaal, of de staat goedgekeurde brand-academie. Afhankelijk van de eisen van een afdeling, kunnen extra vaardigheden en certificeringen zoals technische reddings-en Para-geneeskunde ook onderwezen worden op dit moment. De afkorting voor de prioriteiten van de brandweerlieden is RECEO. Brandweer werken nauw samen met andere noodmaatregelen instanties, in het bijzonder de lokale en de staat politiediensten. Zoals elk brand scène is technisch gezien een misdrijf totdat het tegendeel wordt geacht door een gekwalificeerde onderzoeker, wordt er vaak overlap tussen de verantwoordelijkheden van reageren brandweerlieden en politieagenten als bewijs en scene bescherming.

De eerste waarnemingen van de eerste respondenten, en de keten van bewijs kwesties. De toenemende rol van de brandweer bij het verstrekken van dringende medische hulpverlening brengt ook de brandweer in gewone overlap met rechtshandhaving. Een voorbeeld hiervan is een gemeenschappelijke staat de wet vereist dat alle schotwonden te worden gemeld aan wetshandhavingsinstanties. Brandbestrijding heeft een aantal basisvaardigheden: preventie, zelfbehoud, redding, behoud van eigendom en brandbestrijding. Brandbestrijding is verder onderverdeeld in vaardigheden welke maat-up, doven, ventilatie, berging en revisie bevatten. Brandbestrijding omvat maat groter, insluiting, extiguishment, en dweilen. Search and Rescue, die al genoemd is, is vroeg uitgevoerd bij elke brand scenario en vele malen is in harmonie met blussen en ventilatie.